Værd at vide

Vorbasse Marked - Danmarks største Familietradition har kørt siden 1730.

Bestyrelsen for Vorbasse Marked består af 7 personer som har nedsat følgende udvalg.

  • Økonomiudvalg
  • Pladsudvalg (herunder tivoli, markedsinfo, kram, smådyr, heste, camping)
  • Teknikudvalg (herunder trafik & parkering)
  • PR & Markedsføringsudvalg
  • Restaurationsudvalg

 

Generel information:

Affald:
Alle handlende kan gratis få udleveret affaldsposer på affaldsstationen indenfor dens åbningstid. Se mere under affaldshåndtering
Der er opsat affaldsstativer på markedspladsen til brug for gæsternes affald. Affaldsstativerne tømmes flere gange dagligt.
Se mere under oprydning.

Alarm/Ambulance:
Kontakt straks Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56, som vil sørge for den fornødne hjælp.

Alkohol:
Ingen af vores frivillige hjælpere må indtage alkohol, når de er på vagt.

Arrangør:
Vorbasse Grundejerforening, Søndergade 1, 6623 Vorbasse.

Bademuligheder:
Vi tilbyder bademuligheder i Vorbasse Fritidscenter - se åbningstider under praktiske oplysninger

Bortkomne børn:
Markedsinformationen efterlyser kun børn under 12 år over markedets højttaleranlæg.
Det er en god idé at skrive forældrenes mobilnummer på barnets arm, så er det lettere at finde hinanden hurtigt.

Brandalarmering:
Kontakt straks Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56, som vil sørge for den fornødne hjælp.

Busser:
Sydtrafiks busser kører regelmæssigt direkte til og fra Vorbasse Marked. Der er busholdeplads ved Sparekassen, ca. 150 m fra indgang til Tivolipladsen. Køreplaner kan ses i og udleveres i Markedsinformationen.

Camping:
Læs mere under camping

Checks:
Vorbasse Markeds salgssteder modtager IKKE checks (Ølteltet, Pubben og Tivolibaren).

Dankort:
Der forefindes 3 dankortterminaler v/Kræmmerkontoret - læs mere her
Der er også mulighed for at benytte dankortterminaler i Ølteltet, Familieteltet og Pubben.
Såfremt kortet bliver inddraget skal kunden kontakte sit eget pengeinstitut.

Dyrlæge:
Der er tilknyttet dyrlæge i alle markedsdagene i samarbejde med Fødevareregion Syd - læs mere under heste & smådyr

Friluftsscene:
Friluftsscenen er placeret v/højen og Markedsinformationen - underholdning læs mere under program

Frivillig hjælper:
Markedet ville intet være uden alle vores frivillige hjælpere. Ønsker du at være frivillig på Vorbasse Marked, så prøv at kontakte din lokale forening eller kontakt markedet. Se oplysninger under Kontakt.http://www.vorbasse-marked.dk/index.php?id=56

Fyrværkeri:
Kæmpe festfyrværkeri kl. 23.00 lørdag aften som markerer afslutning på årets Vorbasse Marked.
Ophold på markedspladsen, camping- og p-områderne er på eget ansvar.

Førstehjælp:
Der er samaritterfunktion på markedet. Kontakt straks Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56, som vil sørge for den fornødne hjælp.

Handicapparkering:
Handicapparkering forefindes ved Vorbasse Fritidscenter og ved Pladskontoret.

Handicaptoiletter:
Der er handicaptoiletter ved Vorbasse Fritidscenter, Markedsinformationen og
ved Pladskontoret. Nøgle udleveres begge steder.

Hesteplads:
Hestepladsen er bemandet med 3 hjælpere. Der kan tilkaldes dyrlæge og andre hjælpefunktioner på Kræmmerkontoret.
Det er KUN tilladt at sælge heste på hestepladsen.
Som hestehandler har du ansvaret for, at dine heste har det godt på Vorbasse Marked og har adgang til vand, tørt leje og så videre. Læs mere under heste & smådyr
Bemærk: Klovbærende dyr har IKKE adgang til Vorbasse Marked.

Hittegods:
Fundne ting og sager kan afleveres i Markedsinformationen. Har du mistet noget kan du henvende dig i Markedsinformationen søndag fra kl. 10.00 til 12.00, herefter henvises til Billund Politi, der udelukkende tager sig af fundne effekter af værdi med navn/adresse.

Markedsinformation:
Tlf.: 75 33 36 56
Markedsinformationens åbningstider:
Torsdag:                  09.00=>02.30
Fredag & Lørdag:     07.00=>02.30

Kalender:
Vorbasse Marked er ALTID i uge 29.

Kræmmerkontoret:
Tlf.: 75 33 36 36
Kræmmerkontorets åbningstider:

Onsdag:                  15.00=>21.00
Torsdag:                 08.00=>21.00
Fredag:                   07.00=>13.00
Lørdag:                   08.00=>13.00

Torsdag, fredag og lørdag skal du henvende dig i Markedsinformationen udenfor kræmmerkontorets åbningstid.

Lægevagt:
Kontakt straks Markedsinformationen på tlf. 75 33 36 56, som vil sørge for den fornødne hjælp.

Oprydning:
Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og ryddet stand. (se under affaldshåndtering). Åbningstider på midlertidig affaldstation se affaldshåndtering

Parkering:
Bilparkeringen styres i markedsdagene af lokale foreninger samt enkelte private lodsejere. P-pladserne er markeret med farver.
Pris kr. 50,- for parkering inkl. programhæfte. Parkering sker på eget ansvar.
Åbningstid for kræmmerparkering er onsdag fra kl 19.00 til 20.00 på grøn P. Der er ingen gratis parkering for handlende.

Penge:
Se under Dankort.

Politi:
Tilkaldelse af politi sker ved henvendelse i Markedsinformationen eller på tlf.
75 33 36 56.

Presse:
Læs mere under PR & presse

Program:
Offentliggøres i april måned.

Røveri:
Såfremt man bliver udsat for et røveri skal man straks henvende sig i Markedsinformationen, evt. tlf. 75 33 36 56.

Samaritter:
Se under førstehjælp.

Smådyr:
Læs mere under smådyr

Sikkerhed:
Persontransport på ladvogne, traktorvogne/skærme, truck m.m. er ikke tilladt. Chaufføren skal have kørekort til det pågældende køretøj. Færdselsloven gælder overalt på markedspladsen.

Stadepladsbestilling:
Læs mere under enten heste & smådyr eller kram

Tabte sager:
Se under hittegods.

Tivoli:
Al kontakt til Tivoli sker ved henvendelse Markedsinformationen eller tlf.: 75 33 36 56.

Toiletter:
Toiletrengøring varetages i 2017 af Støtteforeningen for Vesterhede Microhal. Toiletterne åbnes efter behov. Under selve markedet er alle toiletter åbne døgnet rundt.

Vagter:
Der er etableret faste vagter på markedspladsen og campingspladserne samt i forsamlingstelte. Bemandingen varetages af KS-Vagt, og antal vagter øges i takt med øget publikumsmængde.