Affaldshåndtering

For at Vorbasse Marked kan leve op til kravene for aflevering af alt affald, skal alt affald sorteres ved kilden og afleveres sorteret på affaldsstationen. Affald der ikke er sorteret, kan IKKE afleveres nogen steder. Derfor er det vigtigt at ALLE sorterer affaldet korrekt.

Vi har i markedsdagene oprettet en midlertidig Genbrugsplads beliggende ved Markedshallen (til venstre for Kræmmerkontoret).
Vorbasse Marked indsamler sorteret affald (papkasser skæres op), såfremt affaldet er sat frem foran kræmmerboden inden:
Fredag kl. 06.00
Lørdag kl. 06.00
Søndag kl. 08.00

Derudover kan man aflevere affald på Genbrugspladsen

Når man forlader Vorbasse Marked skal man aflevere affaldet på Genbrugspladsen – IKKE på ens egen eller naboens kræmmerbod !!
Regning eftersendes såfremt dette ikke overholdes.

Affaldet skal sorteres i følgende fraktioner:

  1. Pap (papkasser skal skæres op !!!!)
  2. Brændbart – husholdningsaffald, papir
  3. Deponi – porcelæn, glas, presenning, sanitet,
  4. Træ, møbler, stolper, o. lign.
  5. Jern & metal

HUSK:
Salgs- & Kræmmervarer er IKKE affald !!!